Blogs

แพทย์หญิงภูมิหญิง แผ้วภัย

แพทย์หญิงภูมิหญิง แผ้วภัย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • พ.ศ.2550  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2555  วุฒิบัติเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ศิริราชพยาบาล

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัติ  :  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาออกตรวจ 

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  เวลา 09.00 – 14.30 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.30 น.

สามารถสอบถามเวลาออกตรวจเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โทร 0 – 5521 – 2222 ต่อ ต่อ 2418 , 2419

(Full Time)

Previous Post

แพทย์หญ...

หมวดหมู่