Blogs

แพทย์หญิงดารานุช แซ่กี้

แพทย์หญิงดารานุช แซ่กี้

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • พ.ศ.2551 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2554 วุฒิบัติเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ  :  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลาออกตรวจ 

(Full Time)

สามารถสอบถามเวลาออกตรวจเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่

ติดต่อเรา

  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • โทร  1724   หรือ 0 – 5521 – 1724

หมายเลขนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักได้

  • และ Application พิมพ์ BES I lert you ระบุพิกัด GPS ของบ้านหรือสถานที่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

เปิดบริการ ตลอด 24 Hr.

หมวดหมู่