Blogs

แพทย์หญิงชุติมา จันทรไกรโรจน์

แพทย์หญิงชุติมา   จันทรไกรโรจน์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • พ.ศ.2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ.2558 วุฒิบัติเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ  :  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลาออกตรวจ

สามารถสอบถามเวลาออกตรวจเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่

ติดต่อเรา

  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • โทร  1724   หรือ 0 – 5521 – 1724

หมวดหมู่