คลินิกทันตกรรม


พร้อมมอบบริการทางทันตกรรมแบบครบครัน เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแล รักษา เพื่อการดูแลช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประสิทธิผลในการรักษา คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จึงใส่ใจในการคัดสรรวัสดุชั้นดี เครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากลมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อที่เข้มงวด

วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขานั้น มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันและการรักษาที่ทันสมัย จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอให้มีความพร้อมเพื่อครอบคลุมทั้ง 12 สาขา ได้แก่

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ทันตกรรมจัดฟัน การรักษาโดยการจัดการเรียงตัวของฟัน
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและผ่าฟันคุด
 • ทันตกรรมประดิษฐ์หรือทันตกรรมใส่ฟันรวมถึงการฝังรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมบูรณะช่องปากและใบหน้า
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ปริทันตวิทยาหรือโรคเหงือก
 • ทันตกรรมระบบบดเคี้ยว
 • เวชศาสตร์ช่องปาก
 • ทันตกรรมบูรณะหรือทันตกรรมตกแต่ง
 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตรังสีวิทยาด้วยเครื่อง X-Ray OPG and Cephalometric

นอกจากการรักษาทางทันตกรรมแล้ว เรายังมีบริการบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีความกังวลและกลัวการทำฟัน โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิสัญญี ผู้มีประสบการณ์ให้ยาสลบกับผู้ป่วยระหว่างทำฟัน

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

เบอร์โทรติดต่อ 055-21-2222 ต่อ 2321-2322

สายตรง 086-926-3224

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

ทีมแพทย์เฉพาะทาง