ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันของท่าน
ก่อนเข้ารับการรักษาได้โดยการกรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบถ้วน
และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 0-5521-2222 ต่อ 2913 , 2915

ตรวจสอบสิทธิ์ประกัน