ศูนย์กระดูก และข้อ

“กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆ เป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีกและยังมีอุบัติเหตุที่อาจทำให้กระดูกได้รับบาดเจ็บและเกิดความผิดปกติที่ซับซ้อน การได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วและทันท่วงทีเป็นหัวใจสำคัญ เพราะกระดูกเป็นอวัยวะที่ ปกป้องอวัยวะภายในและค้ำจุนโครงสร้างของร่างกายรวมทั้งการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จึงมี  ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ที่รวมทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ มากประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง นอกจากทีมแพทย์ที่เพียบพร้อมแล้วยังมีเครื่องและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัยการผ่าตัด ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

ทีมแพทย์เฉพาะทาง