วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการให้ยาสลบ จะให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อช่วยระงับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด และช่วยลดความกังวลของผู้ป่วย วิสัญญีแพทย์จะเตรียมผู้ป่วยโดยการประเมินสภาพทั่วไป ให้คำอธิบาย คำแนะนำ ให้ยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ

การให้ยาสลบหรือยาระงับความรู้สึกสามารถแบ่งประเภทดังนี้

• การดมยาสลบทั่วร่างกาย (General Anesthesia)
• การให้ยาชาเฉพาะส่วน (Regional Anesthesia)
• การให้ยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthesia)
• การให้ยากล่อมประสาท (Sedation)

วิสัญญีแพทย์จะเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังการเข้ารับการผ่าตัดดังนี้

• เตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ประเมินความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
• ระยะเวลาการผ่าตัด ให้การดูแลตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาภายในห้องผ่าตัดจนกระทั่งออกจากห้องผ่าตัด
• เฝ้าระวังดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาผ่าตัด
• เฝ้าระวังและให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการผ่าตัด
• ติดตามการหายใจ ชีพจรและความดันโลหิต โดยใช้เครื่องตรวจวัดตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการผ่าตัด
• ติดตามดูแลผู้ป่วยในระยะพักฟื้นจนผู้ป่วยตื่นจากยาสลบ
• ให้ยาบรรเทาปวดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

เวลาทำการ ตลอด  24ชั่วโมง

ติดต่อเรา

โทร 055-212-222

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

ทีมแพทย์เฉพาะทาง