ห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก มีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบ Deluxe, President Suite , Premier, Superior, Suite, Critical Care (ผู้ป่วยวิกฤต) หรือแผนกทารกแรกเกิดและห้องคลอด

President Suite

ราคา 7,000 บาท / คืน (ชั้น7A)

Suite

ราคา 4,800 บาท / คืน (ชั้น 8A)

ราคา 4,800 บาท / คืน (ชั้น 5A)

Deluxe

ราคา 4,250 บาท / คืน (ชั้น7A)

Superior

ราคา 3,750 บาท / คืน (ชั้น 8)

Premier

ราคา 2,950 บาท / คืน (ชั้น 5B,6B,7B)

Deluxe (Child)

ราคา 4,250 บาท / คืน (ชั้น 6A)

I.C.U.

ราคา 5,550 บาท / คืน (ชั้น 2)