ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ราคาเริ่มต้นที่ 1,950 บาท