ชุดตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ชาย 2,250 บาท
หญิง 2,750 บาท