ศูนย์แม่และเด็ก

การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และครอบครัว ดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จึงจัดตั้ง ศูนย์แม่และเด็ก, คลินิกกุมารเวช และคลินิกพัฒนาการเด็ก เพื่อบริการและให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กแบบองค์รวมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ที่สำคัญช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้ลูกน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

ทีมแพทย์เฉพาะทาง