Blogs

ไข้เลือดออก ภัยร้ายที่กำลังรุนแรง V2

ไข้เลือดออก ภัยร้ายที่กำลังรุนแรง V2

ด้วยสภาพอากาศร้อนเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา สิ่งที่น่าห่วง คือ โรคไข้เลือดออก ซึ่งมีสาเหตุจากยุงลาย

Read more

Categories